Co robiłam?

Jestem absolwentką Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa i ochrony zabytków na KUL w Lublinie oraz kursy językowe i grafiki komputerowej. W latach 2005-2008 pracowałam przy Projekcie DYABOLA w Instytucie Archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 2009-2016 w Dziale Archeologicznym w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, w latach 2016-2018 w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Od 2019 roku prowadzę własną pracownię archeologiczną o nazwie Trzy Epoki Monika Bajka.

Co robię?

Prowadzę badania wykopaliskowe ratownicze, sondażowe, powierzchniowe, nadzory archeologiczne. Dokumentuję i przygotowuję sprawozdania z badań. Pracuję w GIS. Przygotowuję opracowania historyczne dotyczące obiektów zabytkowych. Wykonuję rysunki i rekonstrukcje zabytków archeologicznych, wystawy o tematyce archeologicznej i historycznej, projekty graficzne tablic. Biorę udział w piknikach i festynach archeologicznych, wycieczkach, projektach edukacyjnych dotyczących dziedzictwa archeologicznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Oprowadzam i prowadzę lekcje muzealne oraz warsztaty archeologiczne. Lubię lepić z gliny naczynia na wzór ręcznie wykonanych naczyń pradziejowych. Udając się w podróż, szukam możliwości poznania najdawniejszej przeszłości danego regionu, zwiedzam zabytki, stanowiska archeologiczne i muzea. 

Jak zmieścić archeologię w jednym zdaniu i kilku liczbach?

Trzy epoki: kamienia, brązu, żelaza, 3,5 miliona lat, 140 000 pokoleń oraz niepoliczona ilość ludzkich myśli i działań, utrwalonych w materialnych źródłach, których odkrywanie to fascynująca przygoda.

Co mi daje archeologia?

Możliwość nieustannego rozwijania się.

Co daje nam wszystkim archeologia?

Świadomość tego, kim jesteśmy tu i teraz. Szeroką perspektywę.

Jakie są zasady?

Zasady prowadzenia i finansowania badań archeologicznych reguluje Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.