Lekcje pokazowe, warsztaty archeologiczne, pikniki i festyny to wyjątkowe spotkania dla dzieci, młodzieży czy osób niepełnosprawnych, podczas których można zdobyć najważniejsze informacje o archeologii i pradziejach naszych ziem, jednocześnie bawiąc się, rozwijając wyobraźnię czy zdolności manualne. Największym powodzeniem cieszą się warsztaty lepienia z gliny naczyń i figurek wzorowanych na zabytkach odkrywanych przez archeologów oraz wykonywanie biżuterii z muszli czy bransoletek na kółeczkach tkackich.

Lekcje o archeologii w szkołach i przedszkolach:

Warsztaty archeologiczne w muzeach, domach kultury i szkołach:

Udział w projektach edukacyjnych na temat archeologii:

  • projekt „Ambasadorzy Krzemionek”, realizowany przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” w ramach grantu z Narodowego Centrum Kultury w programie Bardzo Młoda Kultura
  • projekt „Agri Cultura pierwszych rolników”, realizowany w Szkole Podstawowej w Górach Wysokich przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie w partnerstwie z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, finansowany w ramach V edycji Akademii Orange (koordynator: Katarzyna Radziwiłko)

  • przygotowanie i przeprowadzenie cyklu lekcji i warsztatów archeologicznych w ramach projektu „Rośliny w pradziejach” w Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim
  • projekt „Wielka przeszłość małej krainy, czyli dawno, dawno temu w gminie Samborzec”, realizowany przez Klub Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej, dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw

Udział w piknikach i festynach archeologicznych:

  • Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia (odbywają się co roku w lipcu lub we wrześniu w Muzeum Historyczno-Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” koło Ostrowca Świętokrzyskiego) http://krzemionki.pl/
  • I Piknik Rycerski w Baranowie Sandomierskim (z Klubem Przyjaciół Archeologii Ziemi Sandomierskiej)
  • Piknik Pradziejowy Pierwszych Rolników w Górach Wysokich
  • Festyny Archeologiczne w Muzeum Archeologicznym w Krakowie i w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła
  • Festiwal Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu