Pracownia Archeologiczna TRZY EPOKI Monika Bajka oferuje:

 • prowadzenie badań wykopaliskowych, w tym badań ratowniczych, wyprzedzających inwestycje, sondażowych i weryfikacyjnych
 • prowadzenie badań archeologicznych powierzchniowych
 • nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi
 • przygotowywanie opracowań historycznych dotyczących obiektów zabytkowych
 • konserwacja ceramiki z badań archeologicznych, w tym rekonstrukcje i uzupełnianie ubytków gipsem
 • lekcje muzealne, pokazowe (z wykorzystaniem rekonstrukcji zabytków archeologicznych, strojów pradziejowych), lekcje na temat pracy archeologa
 • warsztaty archeologiczne (lepienie z gliny naczyń i figurek pradziejowych, wykonywanie ozdób pradziejowych, szlifowanie siekier krzemiennych, robienie mąki na żarnach, malowanie ochrą i inne)
 • udział w piknikach i festynach archeologicznych – rekonstrukcje z epoki neolitu i z wczesnej epoki brązu
 • prelekcje i wykłady szkoleniowe na temat archeologii, w tym archeologii regionu sandomierskiego
 • rekonstrukcje zabytków archeologicznych: naczyń i figurek glinianych, narzędzi krzemiennych w oprawach drewnianych, ozdób z muszli, bursztynu, kości, zębów zwierzęcych oraz strojów pradziejowych
 • przygotowywanie wystaw i publikacji o tematyce archeologicznej
 • przygotowywanie tablic informacyjnych na temat dziedzictwa archeologicznego (projekty graficzne, fotografie, opracowywanie tekstów)
 • zdjęcia zabytków archeologicznych, stanowisk i obiektów historycznych