Wykonuję konserwację i rekonstrukcję ceramiki z badań archeologicznych, w tym wyklejanie naczyń z fragmentów i uzupełnianie ubytków gipsem.

Ceramika z badań archeologicznych ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej po przeprowadzonych pracach konserwatorskich i rekonstrukcyjnych:

Wykonuję naczynia gliniane, lepione ręcznie metodą wałeczkową na wzór zabytków z epoki kamienia i z epoki brązu, figurki, grzechotki i inne przedmioty z gliny. Naczynia są wypalane w tradycyjnym piecu opalanym drewnem. Przed zamówieniem pamiętaj, żeby jak najdokładniej określić, jakich rekonstrukcji potrzebujesz i że proces tworzenia i schnięcia naczyń wymaga czasu, a wypał organizujemy wiosną lub jesienią. Wykonuję też rekonstrukcje ozdób z epoki kamienia czy narzędzi krzemiennych w oprawach drewnianych.

Rekonstrukcje naczyń ceramicznych i in. przedmiotów z epoki neolitu, wykonane na ekspozycję archeologiczną w Podziemnej Trasie Turystycznej w Sandomierzu, w tym naczyń z grobu kultury złockiej, odkrytego w Sandomierzu na tzw. Małym Rynku:

Rekonstrukcje naczyń ceramicznych z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu, przygotowane na wystawę w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie:

Rekonstrukcja sierpa neolitycznego z wkładkami (ostrzami) krzemiennymi, przygotowana na wystawę „Wielka przeszłość małej krainy” w Urzędzie Gminy w Samborcu:

Rekonstrukcje naczyń i figurek ceramicznych oraz narzędzi krzemiennych w oprawach drewnianych, przygotowane na potrzeby lekcji, pokazów, festynów i warsztatów archeologicznych:

Biżuteria z miedzi i z mosiądzu, inspirowana zabytkami archeologicznymi: